| Strona Główna | Forum | Znajdź nas na Facebooku

Mamy już ponad 3300 sympatyków
z Polski i całego świata!
Zostań jednym z nich!Posiadamy najbogatszy w Polsce zbiór archiwaliów i zabytków związanych z Westerplatte: listów, dokumentów, fotografii, planów i map, a także uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.Pro Patria Et Gloria


"Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!"
Henryk SienkiewiczDla Chwały Bohaterów Westerplatte!
Odszukaliśmy, odkopalismy, odnależliśmy, kupiliśmy, otrzymaliśmy, zrekonstruowaliśmy, uratowaliśmy m.in.:

dokonaliśmy pomiarów oznaczając w terenie miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się brama kolejowa Składnicy (podczas prac archeologicznych w 2006 r. okazało się, że pomyliliśmy się zaledwie o 1 metr!), a także tzw. stare koszary, budynek zawiadowcy, wiata elektrogeneratora, magazyny amunicyjne, mur Składnicy (2002)

opracowaliśmy projekt zmian rewaloryzacyjno- -rewitalizacyjnych Westerplatte oraz stworzenia tam nowoczesnego muzeum i przesłaliśmy go na ręce Prezydenta Miasta Gdańska - bez żadnej reakcji i odpowiedzi (2003)

tropiliśmy cenne zabytki z Westerplatte (2003)

wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr. M. Kwapińskim uratowaliśmy Elektrownię WST od otynkowania i obłożenia jej tzw. sidingiem, czyli oblicówką (2004)

odnaleźliśmy i zidentyfikowaliśmy na terenie Westerplatte m.in. dawną Wartownię Nr 4, przebudowaną po wojnie na budynek radiostacji, a następnie magazyn (2004)

wypompowaliśmy nieczystości i uprzątneliśmy śmieci ze schronu placówki "Fort" (2005), a w następnym latach doprowadziliśmy do renowacji zabytku (2006-2007), obecnie pod "opieką" Muzeum II W.¦. zabytek ten od kilku lat ponownie niszczeje (!)

zorganizowaliśmy pierwszą wielką inscenizację historyczną z udziałem rekonstruktorów z całej Polski pt. "Bitwa o Fort" (2005; II Bitwa o Fort odbyła się w 2007)

zorganizowaliśmy wiele uroczystości i inscenizacji na Westerplatte m.in. trzy edycje Manewrów Polowych na Westerplatte, Pikniki Historyczne (m.in. z okazji Dnia Dziecka) itp. (2004-2007)

wespół z wieloma nam sprzyjającymi osobami oczyściliśmy z drzew i krzewów całe torowisko Westerplatte współorganizując później przejazdy drezynami kolejowymi (2004-2005); obecnie pod opieką Muzeum II W.¦. torowisko ponownie zarosło i niszczeje

zakupiliśmy wiele albumów fotograficznych (m.in. radiotelegrafisty z pancernika "Schleswig-Holstein") z archiwalnymi zdjęciami z Westerplatte z 1939 r., pamiętników itp. dokumentów (2005-2011)

dokonaliśmy kwerend w archiwach polskich i zagranicznych szukając wszelkich dokumentów związanych z walkami o Westerplatte oraz WST, dzięki temu odnaleźliśmy niezwykle cenną korespondencję mjr. S. Fabiszewskiego, komendanta Składnicy w l. 1933-38 (2005-2011)

wespół z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uratowaliśmy od rozbiórki XIX w. fortyfikację Mewi Szaniec, na której terenie miał powstać terminal paliwowy (2005)

w ramach prac archeologicznych odnaleźliśmy pozostałości po fundamencie Wartowni Nr 1 na terenie portu (2006)

w ramach prac archeologicznych odkopaliśmy m.in. ruinę wiaty elektrogeneratora, ruiny fundamentu stacji kolejowej, fundament magazynu amunicyjnego nr 1, ruinę fundamentów muru Składnicy i bramy kolejowej (2007); dzięki naszemu pomysłowi i projektowi dokonano rekonstrukcji bramy w miejscu gdzie się ona znajdowała (2008/2009)

oczyściliśmy z drzew i krzewów placówkę "Wał" (2007)

wespół z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uratowaliśmy od rozbiórki blaszany przedwojenny falochron na którym do dziś są ślady po walkach w 1939 r. (2008), a także uratowaliśmy od zniszczenia relikty po stacji kolejowej Westerplatte (2006)

odnaleźliśmy dzięki posiadanym dokumentom i odkopaliśmy schron piechoty z pocz. XX w. służący jako magazyn paliw dla Składnicy (2007)

uratowaliśmy od wyrzucenia na złom XIX w. latarnię morską z zachodniego falochronu u wejścia do portu gdańskiego ze śladami pocisków z 1 września 1939 r. (pod nią Niemcy mieli stanowisko ogniowe broni maszynowej (2007)

zrekonstruowaliśmy wały ochraniające magazyny amunicyjne (2006-2007)

dokonaliśmy inwentaryzacji zabytków Westerplatte i śladów po walkach w 1939 (m.in. leje po bombach Stukasów) (2004-2007)

dzięki naszemy projektowi rewitalizacji Westerplatte oczyszczono z gruzu i śmieci kabinę bojową w ruinie koszar tzw. Wartownię Nr 6; odrestaurowano wieżę obserwacji dwubocznej 25. BAS wraz ze schronem załogi i zrekonstruowano m.in. wał torowiska bocznicy nr 1 (2007-2009)

wylicytowaliśmy w Finlandii na aukcji sprzętu wojskowego niezwykle cenną armatę polową wz. 02 z 1917 r. - nie ma jej żadne muzeum w Polsce! (2006)

odkupiliśmy od kolekcjonerów ze Szwecji i Finlandii dwie armaty przeciwpancerne wz. 36 Bofors, rok prod. 1939  (2006/2008), obecnie odrestaurowane przez Fundację Wojskowości Polskiej i Fundację Polonia Militaris stanowią najlepiej tego typu zrekonstruowaną broń w Europie

zakupiliśmy z rąk kolekcjonerów m.in. zdezaktywowane uzbrojenie: ckm wz. 30, lkm Maxim wz. 08, rkm wz. 29 Browning, moździerze, w tym moździerz Stokes-Brandt wz. 31 z 1938 r. (2005-2011)

armaty z naszych zbiorów brały udział w dziesiątkach inscenizacji historycznych oraz uroczystościach patriotycznych w całej Polsce

zorganizowaliśmy pierwszą ekspedycję pod nazwą "Sophie-X" na wrak pancernika Schleswig-Holstein (Estonia 2008)

narażając się wielu osobom, instytucjom i mediom udało nam się pokrzyżować realizację obrazoburczego filmu "Tajemnica Westerplatte" o żołnierzach z Westerplatte, którzy mieli zostać pokazani jako zdemoralizowani pijani tchórze, złodzieje i zdrajcy (2008-2009)

odnaleźliśmy i  odkupiliśmy  zestaw ponad 60 porcelanowych elementów zastawy z Kasyna Oficerskiego i Podoficerskiego Westerplatte ze śladami pożaru z 2 września 1939 r. (2007/2008)

na temat obrony i historii Westerplatte napisaliśmy dwie książki i paradokumentalny komiks historyczny, opublikowaliśmy dziesiątki artykułów w prasie polskiej i zagranicznej, pomagaliśmy przy realizacji wielu reportaży i programów dokumentalnych o Westerplatte udzielając także szereg wywiadów

otrzymaliśmy wiele archiwalnych dokumentów, listów, fotografii, osobistych pamiątek z rąk prywatnych osób z nadzieją, że kiedyś będziemy mogli je wyeksponować w naszym Muzeum Westerplatte

odwiedzamy ostatnich żyjących Bohaterów z Westerplatte i ...

opiekujemy się grobami tych Obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, którzy odeszli na wieczną służbę...


Za inicjatywę i działania wychowawcze dla młodych pokoleń Polaków, dbanie o prawdę, tradycje narodowe i historyczne, kultywowanie pamięci o bohaterskich czynach polskich żołnierzy, ratowanie pamiątek narodowych i zabytków Westerplatte, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte Mariusz Wójtowicz-Podhorski został odznaczony m.in.: przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi,  odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej,  medalem "Sint Sua Praemia Laudi", odznaką honorową 200-lecia 4. Pułku Piechoty z Kielc.

Nasze publikacje:

Pierwszy polski komiks historyczny. 124 strony (100 plansz komiksu + m.in. przewodnik po Westerplatte, 88 archiwalnych fotografii, opisy broni i wiele innych dodatków. Bestseller 2004 tygodnika "Wprost"
"Westerplatte. Załoga śmierci"
, Gdańsk 2004.
Mariusz Wójtowicz-Podhorski, Krzysztof Wyrzykowski

Pierwsza monografia walk o Westerplatte. Prawie 700 stron, prawie 700 fotografii, 5 lat żmudnej pracy. Bestseller.

Publikacja wśród 10 najlepszych książek historycznych 2009 Portalu Historycznego "Histmag". Książka ukazała się w 70 rocznicę niemieckiej napaści na Westerplatte.

M. Wójtowicz-Podhorski
"Westerplatte 1939. Prawdziwa Historia", Gdańsk 2009.


Biografia Bohatera z Westerplatte, lekarza mjr. Mieczysława Słabego zamordowanego przez Informację Wojskową w 1948 r. Publikacja wśród 10 najlepszych książek historycznych 2009 Portalu Historycznego "Histmag". Książka ukazała się w 100 rocznicę śmierci mjr. Słabego.
Krzysztof Zajączkowski
, "Lekarz z Westerplatte. Major Mieczysław Słaby 1905-1948"
(
wyd. I Rzeszów 2008, wyd. II Warszawa 2009).


II tom Kronik Epizodów Wojennych: "Pierwsi w boju. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku" (wyd. 2010).
Kolejny komiks historyczny M. Wójtowicza-Podhorskiego. Autorem rysunków jest Jacek Przybylski .


II wydanie - poprawione i uzupełnione
bestsellerowego "Westerplatte. Załoga śmierci"
M. Wójtowicz-Podhorski, K. Wyrzykowski
"Westerplatte. Załoga śmierci", Poznań, 2012


Zbiór tekstów z lat 2005-2012 poświęconych szeroko pojętej tematyce Westerplatte, w tym m.in. opracowanie dotyczące rzekomego rozkazu o 6-12 godzinach obrony Wtte.
Krzysztof Zajączkowski
"Wokół tajemnic Westerplatte", Warszawa 2012


Projekt "Załoga Westerplatte"

Projekt, który opracowaliśmy w 2006 r. Nie mieliśmy wówczas na stanie armat ani innych elementów uzbrojenia. Projekt przerwany w 2007 r. Miał na celu pokazanie na Westerplatte na 70 rocznicę wybuchu II w.ś. pełnego stanu Załogi Westerplatte (czyli conajmniej 200 rekonstruktorów) oraz części jej uzbrojenia. W "PZW" zaangażowanych było kilka grup rekonstrukcji historycznej z całej Polski.

Projekt "Załoga Westerplatte" reaktywujemy pod kątem 75 rocznicy wybuchu II w.ś. w 2014 r.! Może tym razem politycy i urzędnicy nie przeszkodzą nam w realizacji tego przedsięwzięcia...


Zanim nasze zabytki znajdą swoje miejsce pod dachem chcemy pokazać je w naszym Wirtualnym Muzeum Westerplatte.

Liczymy na każdą pomoc w tym oraz w innych naszych przedsięwzięciach, takich jak aktualnie prowadzona Akcja "Junak dla Westerplatte". Z apelem o pomoc dla naszego Stowarzyszenia w zakupie i renowacji Polskiego Fiata 508/II Junak z 1934 r., jaki był na wyposażeniu WST, zwrócił się mjr Ignacy Skowron - nieżyjący już ostatni Obrońca Westerplatte.


Współpracują z nami:

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków
4. Pułku Piechoty w Kielcach

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 4PP z Kielc

Pomagają nam m.in.:WAGRAF z Warszawy

EUROMETAL z Miszewa

Pomogli w naszych działaniach m.in.:

Prezydent Miasta Kielce p. Wojciech Lubawski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków p. dr Marian Kwapiński, Urząd Miasta Mławy, DGT Sp. z o.o., Finnlines S.A., Global Sp. z o.o., P.A. Gryf z Żukowa, Morski Oddział Straży Granicznej, Bałtyckie Centrum Nurkowe Explorer, Centrum Nurkowe Neptun, Kolej Drezynowa, SGRH LOW, SRH Marienburg, SRH Cytadela, GRH 2MPS.

5 sierpnia 2012 r. odszedł na wieczną służbę ostatni Bohaterski Obrońca Westerplatte,

Kawaler Virtuti Militari

mjr Ignacy Skowron (ur. 1915)

Zmarli w 2011 r.:

  • kpt. Władysław Stopiński (żył lat 96), kawaler VM
  • por. Aleksy Kowalik (żył lat 96), kawaler VM
  • ppor. Jan Lelej (żył lat 94), kawaler VM
Na pogrzeby ostatnich bohaterskich Obrońców Westerplatte ani Rząd RP, ani urzędnicy MON nie oddelegowali żadnego swojego przedstawiciela. Na pogrzebie Ostatniego Obrońcy pojawiła się tylko wiceminister MON i sekretarz Kancelarii Prezydenta.
Urząd Miasta Gdańska już dawno zapomniał o swoich Honorowych Obywatelach Miasta. Nie było chyba warto umierać i walczyć za "polski Gdańsk"...O
Muzeum II Wojny ¦wiatowej w Gdańsku: tutaj
Książka vs histerycy z Muzeum II W.¦.

Riposta na kłamstwa Marszalca z Muzeum II W.¦.

Resetowanie pamięci - dr Andrzej KołakowskiDziałalność Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte 

w l. 2002-2012
i powstanie Społecznego Muzeum Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (Muzeum Westerplatte)

Przez lata Westerplatte marniało i niszczało przy kompletnym braku zainteresowania tym miejscem ze strony gdańskich historyków, muzealników i władz miasta Gdańska. Prace mające na celu zabezpieczyć przed ostatecznym zawaleniem ruinę koszar, sprzątanie, malowanie krawężników czy strzyżenie trawników to były tylko doraźne działania, zewnętrzna kosmetyka, przybierająca na sile raz w roku, przed uroczystościami rocznicowymi we wrześniu. Poza tą datą szerzył się na Westerplatte brud i smród, zwłaszcza tam gdzie nie sięgało oko turysty. Każda wizyta na Westerplatte przyszłych członków Stowarzyszenia powodowała coraz większą frustrację.

Schron placówki "Fort", którym opiekowało się nasze Stowarzyszenie w l. 2003-2007. Widok w 2002 r. i po odnowieniu w 2006 r. Obecnie pod opieką Muzeum II W.¦. ten cenny zabytek i pamiątka po walkach w 1939 r. ponownie popada w ruinę.

W 2002 r. powstało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte by rozpocząć intensywne prace zmierzające do zmiany wizerunku Westerplatte i przywrócenia mu należnego wyglądu i miejsca wśród polskich symboli. Stowarzyszenie wyszukuje zabytki i pamiątki związane z Westerplatte, dokumentację techniczną nieistniejących już budynków WST, archiwalne zdjęcia, filmy, relacje oraz inne archiwalia. Kolejne akcje poszły w kierunku zwrócenia uwagi na dewastację i zaniedbania wśród zabytkowej substancji półwyspu. Udało się nam zainteresować problemem lokalne i ogólnopolskie media, które opisały karygodny wygląd miejsc, w których bohatersko walczył polski żołnierz.

Stowarzyszenie, jako pierwsze, już w 2003 r. rozpoczęło prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zgodnie z marzeniem westerplatczyków, ukazałby Westerplatte jako pole bitwy, a nie zapuszczony, brudny miejski park. Plan ten został przedstawiony prezydentowi Gdańska w listopadzie 2003 r. Nie spotkał się on z jakimkolwiek zainteresowaniem ani odzewem ani z jego strony ani ze strony podległemu mu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
We wrześniu 2004 r. plan, jak i projekty Stowarzyszenia związane z rekonstrukcją Westerplatte (m.in. śmiały plan odbudowy koszar Składnicy, co było marzeniem Obrońców Westerplatte) zostały opublikowane w załącznikach pierwszego polskiego komiksu historycznego "Westerplatte. Załoga śmierci" (bestseller 2004 tygodnika "Wprost").

To dzięki ostrym działaniom Stowarzyszenia były zwoływane konferencje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, na których urzędnicy i muzealnicy musieli się tłumaczyć z tego dlaczego przez kilkanaście lat zaniedbywali Westerplatte, dlaczego pozwalają się na niszczenie Westerplatte, w tym symbolicznych grobów na Cmentarzyku Obrońców Westerplatte. Składano puste deklaracje, w pośpiechu sprzątano narosłe przez lata śmieci...

Stowarzyszenie, także jako pierwsze, zainicjowało już w 2004 r. ideę powołania nowoczesnego Muzeum Westerplatte, dla którego wzorem byłoby Muzeum Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie od lat stara się także ożywić, mimo stawianych trudności, to ważne dla każdego Polaka miejsce, nie szczędząc przy tym sił i środków, by przypominać tamte ważne dla Polski dni, kiedy "Westerplatte broniło się nadal".

Członkowie SRH WST na Wtte z kolejną wizytą u nieżyjącego już Obrońcy Westerplatte kpt. Władysława Stopińskiego.

Widząc dotychczasowe rezultaty i dokonania Stowarzyszenia, można postawić pytanie, co działoby się na Westerplatte, gdyby zabrakło nam woli do walki z niechęcią urzędników, muzealników, "zasłużonych działaczy" i polityków. Odpowiedź nie jest trudna: byłoby tak, jak do tej pory. Nie działoby się nic. Marazm, wegetacja, powolne zapomnienie. Obumieranie. Dzięki skromnej działalności Stowarzyszenia jest mała nadzieja, że Westerplatte będzie się kiedyś szczycić nie tylko wspaniałą historią, ale że ta historia upomni się wreszcie o godne jej upamiętnienie.

Kilka lat działalności Stowarzyszenia w odnajdywaniu i pozyskiwaniu archiwaliów związanych z Westerplatte, a w szczególności obroną Składnicy w 1939 r. przynosi cały czas doskonałe efekty. W zbiorach naszego Muzeum Westerplatte są między innymi: armata wz. 02 z 1917 r. oraz dwa działka Bofors wz. 36 wyprodukowane w 1939 r., moździerz Stokes-Brandt wz. 31 (tym samym jest to pełen przekro broni artyleryjskiej jaka była używana w obronie Westerplatte!), także pełen przekrój oryginalnej broni maszynowej (w różnym stanie) jaka była używana w obronie Składnicy, lornetka z Westerplatte, łuska 150mm z pancernika "Schlesien" lub "Schleswig-Holstein" wystrzelona we wrześniu 1939 r., czy zbiór przedwojennej porcelany stołowej z Kasyna Oficerskiego i Podoficerskiego Westerplatte. Nasze Muzeum Westerplatte posiada największy w Polsce zbiór archiwalnych fotografii z 1939 r. pokazujących walki o Wojskową Składnicę Tranzytową. Aktualnie prowadzimy akcję zbiórki funduszy na zakup i renowację niezwykle rzadkiego i cennego Polskiego Fiata 508 /IIJunak II z 1934 r. (prawie 90% oryginalnych części!; jeden z zaledwie pięciu zachowanych aut tego typu) - taki sam jaki był przed wojną na wyposażeniu WST na Westerplatte.
Armaty wz. 02 i wz. 36 pod ruiną koszar na Westerplatte o świcie 1 września 2008 r.
Oczyszczone z drzew i krzewów torowisko służyło przez krótki czas nam i tuystom do przejazdów drezyną kolejową po Westerplatte w ramach stworzonej przez nas ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej. Obecnie pod opieką Muzeum II W.¦. torowisko ponownie niszczeje.

W dniach 3-7 września 2008 r. Stowarzyszenie oraz Centrum Nurkowe "Neptun" z Bydgoszczy i Bałtyckie Centrum Nurkowe "Explorer" z Gdyni, zorganizowało pierwszą polską ekspedycję badawczą na wrak pancernika szkolnego "Schleswig-Holstein" pod nazwą "Sophie-X". Celem wyprawy była inwentaryzacja pozostałości po okręcie i zbadanie stanu wraku. To jedna z wielu inicjatyw jakie przedsięwzięło Stowarzyszenie. Trzy lata wcześniej Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą inscenizację historyczną na Westerplatte. W rok później, w 2006 r. w kolejnej "Bitwie o Fort" wzięło udział prawie 100 rekonstruktorów, w tym kilku z zagranicy, wraz z ciężkim uzbrojeniem i sprzętem jak armata i moździerze, karabiny maszynowe, motocykle.
Ekspedycja "Sophie-X". Estonia 2008.  Pierwsza polska ekspedycja badawcza do wraku pancernika Schleswig-Holstein zorganizowana wespół z badaczami z estońskiego muzeum morskiego w Tallinie.
Zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie pierwsza inscenizacja historyczna na Westerplatte: "Bitwa o Fort" w 2005 r. Za użyczenie od miasta terenu pod rekonstrukcję walk o Westerplatte Urząd Miasta Gdańska kazał sobie słono zapłacić...

Kilkuletnia praca członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w l. 2002-2006 na rzecz ratowania zabytków na Westerplatte i rekonstrukcji Składnicy do stanu możliwie jak najwierniej przypominającego ten z 1939 r., przyniosła nadspodziewany i konkretny przełom. Wszystkie dotychczasowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne na Westerplatte odbywały się wysiłkiem własnym członków Stowarzyszenia, grup rekonstrukcji historycznych i dzięki pomocy ludzi nawet z odległych zakątków kraju. Alarmujące działania Stowarzyszenia zostały wreszcie dostrzeżone nie u lokalnych zarządców, lecz w Warszawie. Niszczejącym półwyspem zainteresowały się osoby na najwyższych stanowiskach w państwie. Na zaproszenie Stowarzyszenia i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. Mariana Kwapińskiego 26 sierpnia 2006 r., w pierwszy dzień organizowanych na Westerplatte przez Stowarzyszenie II Manewrów Polowych przyjechał Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiono mu zły stan zabytków, niszczejące relikty, zapomniane ważne historycznie miejsca. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Dwa tygodnie później Premier RP Jarosław Kaczyński przyznał z budżetu kancelarii premiera 583 tys. zł na opracowanie projektu rewitalizacji, w tym m.in. przeprowadzenie badań archeologicznych i dokonanie pierwszych prac rewitalizacyjnych w terenie.

W 2007 r. w 68 rocznicę wybuchu II w.ś. obok świeżo odrestaurowanego schronu placówki "Fort" oraz przy utworzonej ścieżce turystycznej w miejscu dawnej bocznicy kolejowej nastąpiło ważne wydarzenie w powojennej historii Westerplatte. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w obecności m.in. wojewody pomorskiego, metropolity gdańskiego, weteranów II w.ś., rekonstruktorów odtwarzających Wojsko Polskie II RP i licznie przybyłych mieszkańców Trójmiasta, ogłosił powstanie Muzeum Westerplatte.
 
Uroczystość otwarcia ścieżki turystycznej na Westerplatte, części przyszłej ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej, odremontowanego schronu placówki "Fort" oraz ogłoszenie powstania Muzeum Westerplatte
przez wiceministra Jarosława Sellina (1 września 2007, Westerplatte).


W przeciągu dwóch następnych lat, do 70 rocznicy wybuchu II w.ś. miała powstać nowoczesna placówka muzealna mieszcząca się w odrestaurowanych i odbudowanych obiektach Składnicy: koszarach, kasynie podoficerskim, willach oficerskiej i podoficerskiej, wartowniach nr 1 i nr 4, budynku stacji kolejowej i wielu innych. Cel do którego dążyli przez kilka lat członkowie naszego Stowarzyszenia wydawał się osiągnięty.
Odkrycie fundamentów muru Składnicy i bramy kolejowej oraz fundamentów wiaty elektrogeneratora dzięki pracy i materiałom archiwalnych Stowarzyszenia (2007). W tym miejscu Port Gdański zaplanował wielkie rondo. Projekt udało nam się zablokować.
Odsłonięcie fundamentów magazynu amunicyjnego nr 1 i oczyszczenie z krzewów i drzew Placówki "Wał" (2007)

Odnalezienie reliktów po Wartowni Nr 1 w miejscu gdzie niegdyś się znajdowała przed jej przesunięciem (2007)

Tak w 2009 r. mogły wyglądać odbudowane koszary na Westerplatte na 70 rocznicę wybuchu II w.ś., jako siedziba nowoczesnego Muzeum Westerplatte, zgodnie z marzeniami Obrońców Westerplatte i projektem SRHWST na Wtte. Niestety zmiana rządów w Polsce w 2007 r. przekreśliła ten i wiele innych projektów związanych z rewitalizacją i rewaloryzacją Westerplatte.
 
Entuzjazm jednak wkrótce przygasł. Objęcie rządów przez nowa formację polityczną spowodowało, że plany i projekty rewitalizacji Westerplatte oraz budowy Muzeum Westerplatte ugrzęzły w morzu biurokracji i często nieukrywanej niechęci, mimo szumnych deklaracji w mediach zapowiadających budowę muzeum i rewitalizację Westerplatte. W rzeczywistości nowi politycy planowali budowę na Westerplatte mariny jachtowej, restauracji, hoteli i miejsc rozrywki (!). Od końca 2007 r. rewitalizacja Westerplatte nie jest prowadzona, a takie prace jak odgruzowanie Wartowni Nr 6 w ruinie koszar, czy postawienie tabliczek informacyjnych i utworzenie ścieżki edukacyjnej to tylko kontynuacja projektów z lat 2003-2006 i prac rozpoczętych na przełomie 2006/2007. Historycy z Muzeum II Wojny ¦wiatowej wolą się skupić na szkalowaniu członków naszego Stowarzyszenia zamiast ratować zabytki Westerplatte.

1 grudnia 2008 r. dzięki długoletnim staraniom członków Stowarzyszenia Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Marian Kwapiński wpisał do rejestru zabytków dodatkowych 14 obiektów lub ich pozostałości z czasów funkcjonowania. Są to: relikty muru Składnicy, relikty bramy kolejowej, fundamenty budynku stacji kolejowej, kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora, Wartownia Nr 4, dwa średnie magazyny amunicyjne, relikty pięciu magazynów małych z wałami ziemnymi, relikty tzw. starych koszar, relikty kasyna podoficerskiego, relikty willi oficerskiej, relikty willi podoficerskiej, magazyn paliw (tzw. Benzinmagazin) i metalowy falochron. To zamknięcie ważnego etapu, które rozpoczęli członkowie Stowarzyszenia kilka lat wcześniej. Wpis do rejestru zabytków zapewnił względne bezpieczeństwo westerplackim pamiątkom, ale nie można wykluczyć, że znów pojawią się projekty budowania terminali, parkingów i innych obiektów w miejscach, gdzie znajdują się zabytki po Wojskowej Składnicy Tranzytowej i ślady po bohaterskiej walce polskich żołnierzy...

Nasze armaty na uroczystościach I Odprawy na Westerplatte w Kielcach (2009).
Nasz Bofors No.1 w 2011 w Kielcach: kliknij tutaj


Dziś po kilku latach starań członków Stowarzyszenia oraz wielu osób i organizacji, którym nie jest obojętny los Pomnika Historii - kiedy to przez lata pamiętano o Obrońcach Składnicy i Westerplatte jedynie z okazji rocznicy 1 września - miejsce-symbol powoli odżywa, a efekty działań Stowarzyszenia można oglądać na Westerplatte (choć zasługi z tych osiągnięć przypisując sobie dziś gdańscy urzędnicy, muzealnicy i politycy). Jednakże Urząd Miasta Gdańska - organizator obchodów rocznicowych oraz nowy "właściciel" terenów Westerplatte - Muzeum II Wojny ¦wiatowej, odrzucili ofertę Stowarzyszenia dotyczącą pomocy i współpracy przy rewitalizacji Westerplatte oraz organizacji uroczystości rocznicowych. Zorganizowane uroczystości na Westerplatte 1 września 2009 r. w 70 rocznicę wybuchu II w.ś. okazały się wielką porażką i nie udało się tego przykryć przez przychylne rządowi media.

Westerplatte ponownie niszczeje. Rewitalizacja rozpoczęta w 2006 r., zakończyła się szybko, bo po wyborach w 2007 r. Muzeum II Wojny ¦wiatowej wybudowało żelbetonowe gabloty (wbrew przepisom ograniczającym budowę podobnych obiektów na obszarze będącym Pomnikiem Historii) kosztem setek tysięcy złotych niszcząc m.in. jedyne zachowane przedpole polskich stanowisk ogniowych z 1939 r. Niszczony jest także symboliczny Cmentarzyk Obrońców Westerplatte. Zasypano ostatnie ocalałe leje po bombach Stukasów - pamiątki po nalocie 2 września 1939 r.; wycięto część drzew zasadzonych ponad 80 lat temu dla zamaskowania wojskowych instalacji; ponownie zaciera się pamięć o kpt. Dąbrowskim; znów zarosło drzewami i krzewami torowisko Składnicy. Placówka "Fort", którą Stowarzyszenie opiekowało się przez kilka lat, z trudem odrestaurowana, dziś pod opieką nowego "opiekuna" Westerplatte - Muzeum II Wojny ¦wiatowej ponownie szybko niszczeje. W tym roku ani przedstawiciele władz Gdańska, ani przedstawiciele rządu nie złożyli wieńców 1 września na Cmentarzyku Obrońców Westerplatte...


W trosce o dalsze losy Westerplatte i pozyskanych zabytków Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte z inicjatywy ostatnich żyjących Obrońców Westerplatte m.in. mjr. Ignacego Skowrona, weteranów II w.ś., żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców Ziemi ¦więtokrzyskiej, powołało 31 sierpnia 2009 r. Społeczne Muzeum Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (Muzeum Westerplatte). [foto]

W styczniu 2012 r. ostatni wówczas żyjący Obrońca Westerplatte, mjr Ignacy Skowron wystosował Apel z prośbą o pomoc dla naszego Stowarzyszenia w stworzeniu Muzeum Westerplatte. Wobec obojętności dla Westerplatte ze strony Urzędu Miasta Gdańska i nie skrywanej wrogości ze strony dyrekcji Muzeum II Wojny ¦wiatowej, być może Muzeum Westerplatte stworzymy poza miastem o którego polskość walczyli Bohaterowie z Westerplatte...

Nasza idea
stworzenia Muzeum Westerplatte może zostać zrealizowana tylko dzięki poparciu ludzi, którzy dumni są z polskiej Historii. Mamy nadzieję, że wkrótce zabytki i pamiątki z Westerplatte oraz walk na Wybrzeżu w 1939 r. znajdą miejsce pod jednym, wspólnym dachem. Liczymy na pomoc!

Noc Muzeów w Wejherowie. Armaty wz. 02 i wz. 36 przed Ratuszem (2009). Nasza armata wz. 02 wzięła też udział m.in. w realizacji filmu "Bitwa Warszawska 1920" Jerzego Hoffmana.


Najnowszy zabytek w zbiorach Stowarzyszenia: unikatowy Polski Fiat 508/II Junak z 1934 r.
Aby go odrestaurować, konieczna jest pomoc finansowa.


Nasza armata wz. 02 w akcji podczas widowiska Bogusława Wołoszańskiego na Westerplatte
1 września 2012

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte

KRS: 0000238909    REGON: 220225467


Muzeum WST na Westerplatte
(C) SRH WST na W-tte 2002-2012
[wersja tymczasowa strony www]


Zwracamy się z prośbą do osób posiadających archiwalia i pamiątki związane z Wojną 1939 r.,
a w szczególności
z Obroną Wybrzeża w 1939 r., o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.


Kontakt: westerplatte@westerplatte.org
prezes Mariusz Wójtowicz-Podhorski (Ekspozytura Gdańsk/Polska północna): wst@westerplatte.org
I wiceprezes Krzysztof Zajączkowski (Ekspozytura Katowice/Polska południowa): koszary@westerplatte.org
II wiceprezes Piotr Szalaty (Ekspozytura Warszawa/Polska centralna): kasyno@westerplatte.org
tel. 605 575 875

Fundacja Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża
FMLOW
  telefon: 605 575 875 ***** rzecznik prasowy, tel.: 693 080 795   Throughout many years Westerplatte – a symbolic place where World War II broke out, where 230 Polish soldiers bravely resisted the German invaders – has been deteriorating and going into ruin without any interest of Polish historians, museum workers and authorities of the city of Gdańsk. Works which were to secure the ruins of the barracks against complete destruction, cleaning of the area, painting the curbs or mowing the grass were just makeshift activities, increasing before the celebration of September 1939’s anniversary.

In 2002 the Society for the Reconstruction of the Historical Military Transit Depot Westerplatte began intensive actions leading to the change of the image of this important place and to bring back its proper place among Polish symbolic places. Members of the Society are finding historical artefacts and souvenirs associated with Westerplatte, technical documentation of the destroyed buildings, historical photographs, films, relations and other things of interest. Further actions of the Society were directed at drawing the attention to devastation and neglect of the historical part of the peninsula. We managed to interest the local and national media who described reprehensible look of the places where Polish soldiers fought bravely and heroically.

In 2003 the Society was the first to begin the work on the land development plan which – to make the dream of people associated with Westerplate come true – would show Westerplatte as a battlefield, and not as a dirty and neglected city park. The plan was presented to the President of Gdansk in November 2003, however we have received no reply neither from him nor from the Historical Museum of the City of Gdańsk. In September 2004 the plan, as well as projects of the Society connected with the reconstruction of Westerplatte (among others daring plan of rebuilding the barracks of the depot – a dream of the Defenders of Westerplatte) were published in the appendices of the first Polish historical comic book „Westerplatte. Załoga śmierci” (Westerplatte. The Crew of death).

Only harsh actions of the Society caused the City Hall of Gdańsk to make conferences where museum and City Hall workers had to explain why they had been neglecting Westerplatte for so many years. Empty promises were made, and garbage which was gathered through many years was quickly removed.

As early as in 2004 the Society was the first institution to promote the idea of creation a modern Westerplatte Museum, based on the idea of the Warsaw Uprising Museum. The Society is also trying to enliven – without any limitation of strength and financial means, without looking at the numerous obstacles – this important place, in order to remind those days which were very vital in the history of our country when „Westerplatte kept fighting on”.

Looking at the results and achievements of the Society, one can ask the question what would happen if we failed to find the will to fight against the reluctance of the museum workers, politicians and clerks? The answer is simple: nothing would change, things would remain as they were. Nothing would be going on. Stagnation, vegetation, slow fall into oblivion. Dying down. Thanks to modest activity of the Society there is still a flicker of hope that one day Westerplatte will not only boast about its great history, but also that this history will call for proper commemoration.

The few years of the Society’s activity within finding and gatherings the artefacts connected with Westerplatte, and in particular with the defence of the Depot in 1939 have been very successful. In the collection of the Westerplatte Museum we have – among others – cannon MK 02 and two Bofors MK 36 cannons, full range of the original machine guns used by the defenders and the unique collection of pre-war porcelain from the Officers Mess marked by the fire of September 2, 1939. The museum also has the biggest collection of the archive photographs depicting the fights of 1939. Between September 3 and 7, together with the Diving Centre „Neptune” from Bydgoszcz and Baltic Diving Centre „Explorer” from Gdynia the Society organised first Polish expedition to the wreck of the battleship "Schleswig-Holstein". The objective of the expedition was the cataloguing of the remains of the ship and checking the state of the wreck. This is one of many projects undertaken by the Society.

Few years of working on saving the monuments of Westerplatte and reconstruction of the state of the Depot to the shape of 1939 gave a surprising and substantial breakthrough. All the celebrations, ceremonies and historical reconstruction happened due to the effort of the Society’s members and historical re-enactment groups and with the help of many people from all the country. Alarming actions of the Society have finally been seen not by the local, but central authorities in Warsaw. Deterioration of the peninsula brought the attention of the most important people in the state. Dr Marian Kwapiński heritage conservator of the Pomorskie region invited Jarosław Sellin, Secretary of the State in the Ministry of Culture and National Heritage to come on the first day of the Field Exercise organised by the Society in August 2006. Mr Sellin saw the weak condition of the monuments, decaying relics, and forgotten – but important – historical place. We did not have to wait long for the reaction. Two weeks later, Prime Minister, Jarosław Kaczyński assigned 583 thousand PLN from the budget of the Prime Minister’s Office to prepare the project of the revitalisation of Westerplatte, including archaeological research and initial works.

In 2007, on 68th anniversary of World War II, next to just rebuilt shelter of the Fort section, we witnessed a very important event in the post-war history of Westerplatte. Vice-minister of the culture and national heritage, Jarosław Sellin in the presence of Pomorskie Region Governor, Bishop of Gdańsk and veterans of World War II, re-eanctors and many citizens of Tri-City announced the creation of the Westerplatte Museum. The Museum was to be completed within next two years, just in time for the 70th anniversary of the outbreak of WWII. The modern museum was to be located in the restored buildings of the Depot: barracks, officers mess and villa, in the guardhouse 1 and 4, building of the train station and many others. It seemed that the key objective of the Society had been achieved. The enthusiasm, however, slowly died away. When new politics took the power, the plans and projects concerning Westerplatte got tangled in the red tape and started to face open hostility. On December 1, 2008 the heritage conservator of the Pomorskie region included 14 objects or their remains to the registry of monuments. This was the end of important stage started few years before. The entry to the registry secured the safety of Westerplatte and its monuments, however, one cannot rule out that there will be new projects seeing the construction of terminals, parking places and other objects in the places where relics of the Military Transit Depot are now...

Westerplatte is decaying again. Hideous and very expensive showcases have been built, craters from the 2nd air strike by Stuka bombers have been land filled, some of the trees planted more than 80 years ago as a camouflage have been cut down. The memory of the commander of the defending soldiers – cpt Dąbrowski is slowly fading. The City Hall of Gdańsk and new „owner” of the terrain – created by Donald Tusk World War II Museum - rejected our offer of help and co-operation in revitalisation of the Westerplatte and anniversary celebrations.

Polish heroes are passing away. There are only one Defender of Westerplatte alive. In all probability, none of them will long enough to see their greatest dream come true – opening the exposition in the modern Westerplatte Museum located in the rebuilt building of the barracks...

In order to care about the fate of Westerplatte, memory of this symbolic place and collected artefacts and monuments, the Society for the Reconstruction of the Historical Military Transit Depot Westerplatte acting on the initiative of the remaining Defenders of Westerplatte, veterans of WWII, soldiers of Armia Krajowa (Home Army) and the citizens of ¦więtokrzyskie region created Museum of Military Transit Depot in 2009.